De handhaving van de nieuwe zzp-wet, de Wet DBA, wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2018. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid was de wet al opgeschort tot januari 2018.

Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Deze nieuwe zzp-wet moest vooraf helderheid verschaffen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers. De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten opgesteld waarin de arbeidsrelatie tussen beide partijen staat geformuleerd. Hierdoor weten de partijen vooraf waar zij aan toe zijn.

In de praktijk is gebleken dat opdrachtgevers onzeker waren over de gevolgen en waren minder snel bereid om zzp'ers aan te nemen. 

Om opdrachtgevers en -nemers voldoende tijd te geven om hun werkwijze aan te passen, wordt de handhaving van de nieuwe zzp-wet nu met een half jaar uitgesteld.

Werkgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van de modelovereenkomsten.

Met de VAR-verklaring, de voorloper van de Wet DBA, lagen alle verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer. Zo wist iedereen waar hij aan toe was, maar dat betekende ook dat de risico's eenzijdig bij de zelfstandige ondernemer kwamen te liggen.
 

 

 

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Evelien Wagenaar werkt sinds 1 december 2013 voor Heida Accountancy BV en heeft in 2010 de Bachelor opleiding Accountancy aan Rijksuniversiteit Groningen afgerond.