Voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) is het per 1 juli jl. niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer (peb) op te bouwen. Ze kunnen geen bedragen meer toevoegen aan pensioenvoorzieningen die eerder in eigen beheer zijn gevormd.

De maatregelen uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn per 1 april 2017 in werking getreden. De dga’s kunnen hun opgebouwde pensioenrechten afkopen of omzetten in een zogenoemde oudedagsverplichting. Daarvoor heeft de dga tot en met 2019 de tijd.

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Kees Hoekstra werkt sinds 11 mei 2006 voor Heida Accountancy en werkte daarvoor vele jaren voor andere accountantskantoren. Naast loonadministrateur is Kees ook cliënt adviseur van met name onze particuliere clienten.