Als u geen bijtelling voor privé gebruik voor uw bestelauto wilt kunt u dat bewijzen middels een sluitende kilometeradministratie waaruit blijkt dat u met de auto minder dan 500 km privé hebt gereden.

Er zijn echter vier situaties bedenkbaar waarbij u een bijtelling ook zonder kilometeradministratie achterwege kunt laten:

  1. Bestelauto’s waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd en de bevestigingspunten voor de stoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
  2. Bestelauto’s waarvan het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak.
  3. De bestelauto die door zijn grootte niet in de parkeergarage past en voorzien is van stellingen en waarbij de bijrijdersstoel nodig is, omdat de bijrijder moet helpen met laden en lossen c.q. andere werkzaamheden verricht. Hierbij geldt: hoe groter de auto, hoe minder wordt gekeken naar de noodzaak van de bijrijdersstoel.
  4. De bestelauto is vies en stoffig of stinkt en dit vuil of deze stank zijn niet te verwijderen met wassen en stofzuigen. Dan wordt er ook naar de bijrijdersstoel gekeken als de Belastingdienst eraan twijfelt of de auto wel vies genoeg is.

De Belastingdienst kijkt hier wel heel kritisch naar. In feite moet de bestelauto dermate vies zijn dat gewone kleding vies wordt wanneer men er in gaat zitten.


Mocht u nog vragen hebben over dit artikel neem dan gerust contact met ons kantoor op.

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Kees Hoekstra werkt sinds 11 mei 2006 voor Heida Accountancy en werkte daarvoor vele jaren voor andere accountantskantoren. Naast loonadministrateur is Kees ook cliënt adviseur van met name onze particuliere clienten.