De wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) was de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze wet DBA was vanaf het begin al erg onduidelijk en gaf veel onrust bij de opdrachtgevers en de opdrachtnemers (zzp’ers).

De belastingdienst beloofde de wet DBA tot juli 2018 niet te handhaven. 

In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat deze wet komt te vervallen en er een nieuwe en werkbare wet opgesteld gaat worden

Opdrachtgevers die met zzp’ers gaan werken moeten rekening houden met een aantal belangrijke factoren:

  • Is een zzp’er met een laag tarief (15, - en € 18, -) langer dan drie maanden in dienst bij een onderneming dan is er automatisch sprake van een dienstverband.
  • Een zzp’er met een hoog tarief (+/- € 75, -) mag maximaal één jaar voor een onderneming werkzaam zijn maar mag geen reguliere werkzaamheden verrichten
  • Over de arbeidsrelatie van zzp’ers die tussen het hoge en lage tarief vallen, kan er door de onderneming zekerheid verkregen worden met een webmodule de opdrachtgeversverklaring.

Er kan vooraf via een webmodule vrijwaring verkregen worden door de opdrachtgever voor de loonheffing. Deze opdrachtgeversverklaring maakt deel uit van een heel pakket aan nieuwe regels voor de opdrachtnemer. In de opdrachtverklaring zijn een aantal vragen opgenomen over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
Komt er uit die module dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan loopt de opdrachtgever geen risico op een naheffingsaanslag voor de loonheffingen.

Bij het foutief invullen van de webmodule kan er alsnog een naheffingsaanslag opgelegd worden. Echter zal de kans daarop vrij klein zijn aangezien er nog een verduidelijking van het begrip “gezagsverhouding” zal gaan komen.

Het inhuren van zzp’ers met een hoog tarief kan dus straks zonder risico, als men aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Als een onderneming een dure zzp- er gaat inhuren, kunnen ze via een zogenoemde opt-out gezamenlijk kiezen om geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Clara Jongsma-Vogel werkt sinds 19 oktober 2007 voor Heida Accountancy BV. Zij kwam als vakantiehulp in haar studententijd waarbij zij afstudeerde voor de masteropleiding Accountancy and Controlling van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.