Nieuws

Er verandert veel in de financiële wereld. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste regelgeving. Hieronder een aantal berichten die ook voor u interessant kunnen zijn.

 

De Belastingdienst moet uiterlijk vóór 1 januari 2020 het Burgerservicenummer uit het BTW- nummer verwijderen en nieuwe nummers verstrekken.


De afgelopen jaren is onder andere door privacybescherming en identiteitsfraude weerstand gekomen tegen het gebruik van het BSN in het BTW- nummer van eenmanszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder dit jaar aan dat het opnemen van het BSN in het BTW- nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is.

Als u geen bijtelling voor privé gebruik voor uw bestelauto wilt kunt u dat bewijzen middels een sluitende kilometeradministratie waaruit blijkt dat u met de auto minder dan 500 km privé hebt gereden.

Er zijn echter vier situaties bedenkbaar waarbij u een bijtelling ook zonder kilometeradministratie achterwege kunt laten:

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Sander Mollema is sinds 1 juni 2007 bij ons werkzaam. Sander is in 2002 afgestudeerd aan de NHL Leeuwarden voor de opleiding Accountancy en deed in 2007 succesvol examen voor de cursus Post Bachelor Accountant-Administratieconsulent.