Nieuws

Er verandert veel in de financiële wereld. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste regelgeving. Hieronder een aantal berichten die ook voor u interessant kunnen zijn.

 

Heida Miljoenennota 2021 1Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag 15 september 2021, is het pakket Belastingplan 2021 gepresenteerd. Het pakket bestaat uit 8 wetsvoorstellen, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Met deze plannen wordt uitvoering gegeven aan het inkomensbeleid voor het komende jaar en worden enkele bestaande maatregelen verduidelijkt. Ook wordt een voorstel gedaan om de zogenoemde vermogensrendementsheffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijk rendement.

Coronavirus

Nederland is net als de rest van de wereld in de ban van het coronavirus en dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening.

Dienstverlening
Ons kantoor is wel gewoon open, maar sommige mensen met kinderen werken nu thuis voor zover dat mogelijk is. De aanwezige collega’s geven geen hand en houden gepaste afstand.
De meeste afspraken bij ons op kantoor tot 6 april zijn verplaatst of gaan we nog proberen te verplaatsen naar de weken erna. Sommige gesprekken voeren we nu  telefonisch uit en/of we wisselen via internet zoveel mogelijk de gegevens en informatie uit.

Als u geen bijtelling voor privé gebruik voor uw bestelauto wilt kunt u dat bewijzen middels een sluitende kilometeradministratie waaruit blijkt dat u met de auto minder dan 500 km privé hebt gereden.

Er zijn echter vier situaties bedenkbaar waarbij u een bijtelling ook zonder kilometeradministratie achterwege kunt laten:

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Wietse Bouma werkt sinds 3 november 2014 voor Heida Accountancy BV en is in 2011 afgestudeerd als Accountant-Administratieconsulent aan de NHL Hogeschool voor het theoretische gedeelte.