Nieuws

Er verandert veel in de financiële wereld. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste regelgeving. Hieronder een aantal berichten die ook voor u interessant kunnen zijn.

 

De Belastingdienst moet uiterlijk vóór 1 januari 2020 het Burgerservicenummer uit het BTW- nummer verwijderen en nieuwe nummers verstrekken.


De afgelopen jaren is onder andere door privacybescherming en identiteitsfraude weerstand gekomen tegen het gebruik van het BSN in het BTW- nummer van eenmanszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder dit jaar aan dat het opnemen van het BSN in het BTW- nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is.

Als u geen bijtelling voor privé gebruik voor uw bestelauto wilt kunt u dat bewijzen middels een sluitende kilometeradministratie waaruit blijkt dat u met de auto minder dan 500 km privé hebt gereden.

Er zijn echter vier situaties bedenkbaar waarbij u een bijtelling ook zonder kilometeradministratie achterwege kunt laten:

Heida NieuwehorneHeida Accountancy B.V.
Schoterlandseweg 32
8414 LW Nieuwehorne
Tel. 0513 541765

Piet Heida is in het jaar 2000 met Heida Accountancy gestart nadat hij 14 jaar voor andere (accountants)kantoren in de financiële sector werkzaam was geweest.